Jongleren Woensdrecht

Aanmelden

Gegevens kind

Voornaam

Achternaam

Geslacht jongenmeisje

Geboortedatum

BSN nummer kind

Naam basisschool

Groep

Gegevens ouder(s)

Voornaam Ouder 1

Achternaam Ouder 1

Geboortedatum Ouder 1

BSN nummer Ouder 1

Voornaam Ouder 2

Achternaam Ouder 2

Geboortedatum Ouder 2

BSN nummer Ouder 2

Adres

Postcode en plaats

Telefoon privé

Mobiel Ouder 1

Telefoon werk Ouder 1

Mobiel Ouder 2

Telefoon werk Ouder 2

E-mail adres privé

IBAN rekeningnummer:

Ten name van:

Maakt je kind gebruik van opvang bij kinderdagverblijf Polleke of Bengels?
janee

Gewenste opvang

Kies de gewenste opvanglocatie


Gewenste ingangsdatumVoorschoolse opvang vast:

Wil je voorschoolse opvang op vaste dagen tijdens schoolweken?
Kruis dan hieronder de gewenste opvangtijd(en) aan per dag:
maandagdinsdagwoensdagdonderdagvrijdag
Vanaf 7.00 uurVanaf 7.30 uur


Naschoolse opvang vast:
Wil je naschoolse opvang op vaste dagen tijdens schoolweken? Kruis dan hieronder de gewenste opvangtijd(en) aan per dag:

  12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 Verlengd tot 18:30
Maandag   x x
Dinsdag   x x
Woensdag x x x
Donderdag x x
Vrijdag x x xNaschoolse opvang flexibel:
Heb je geen vaste dag nodig voor opvang, maar wens je flexibele opvang? Geef dan hieronder aan hoeveel dagen gemiddeld per week je wenst.

Gemiddeld dagen per week,
opvang graag tot 18.00 uur, of18.30 uur


Vakantiecontract
Ons vakantiecontract is flexibel. Je hebt vrije keuze wanneer je de vakantiedagdelen wil gebruiken tijdens schoolvakanties. Een vakantiedagdeel is een ochtend of een middag. Twee vakantiedagdelen zijn samen een hele vakantiedag. Een vakantiecontract met één vakantiedagdeel betekent dat je op jaarbasis 12 vakantiedagdelen (= 6 hele vakantiedagen) kunt gebruiken naar eigen keuze tijdens de schoolvakantie.

vakantiedagdelen regulier (van 7.30 – 12.45 uur of 12.45 – 18.00 uur)
vakantiedagdelen vervroegd (vanaf 7.00 uur)
vakantiedagdelen verlengd (tot 18.30 uur)

Vragen?

Heb je naar aanleiding van dit formulier nog vragen, of heb je bijzondere verzoeken? Gebruik hiervoor onderstaande ruimte.

Indien je binnen 2 a 3 werkdagen nog niets hebt gehoord, graag contact opnemen met 0164-614168

© 2017 - 2021 Stichting Jongleren Woensdrecht - Privacy Statement - Ontworpen en ontwikkeld door Buro Hugo