Jongleren Woensdrecht

Baby’s in beeld

Bij de allerkleinsten draait het om rust, geborgenheid en veel persoonlijke aandacht. Onze babyspecialisten gaan respectvol met je baby om en volgen daarbij zijn of haar tempo. Tijdens eten en verschonen hebben we echt contact met je kind en vertellen we steeds wat we gaan doen en benoemen we wat je kind doet.

Naast de verzorgingsmomenten krijgt je baby op een veilige plek ruimte om te bewegen en onderzoeken. Zo kan je kind zich spelenderwijs ontwikkelen en de wereld om zich heen ontdekken.

Uiteraard vertellen we iedere dag hoe het is gegaan en wat je kind heeft geleerd. We stemmen af op het slaap- en eetritme van thuis om de overgang tussen thuis en de opvang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Zo zorgen we voor een veilige en vertrouwde omgeving voor kind èn ouder .


© 2017 - 2021 Stichting Jongleren Woensdrecht - Privacy Statement - Ontworpen en ontwikkeld door Buro Hugo