Jongleren Woensdrecht

Ontwikkeling en observatie

kijk!

Onze pedagogisch medewerkers observeren iedere dag de ontwikkeling en het welbevinden van je kind. Twee keer per jaar wordt er een uitgebreidere observatie gedaan met behulp van de observatiemethode KIJK! In het oudergesprek worden de bevindingen met jou (en je partner) besproken.

Voorschoolse educatie plus

Soms zien wij (of de Thuiszorg) dat een kind ondersteuning nodig heeft in zijn of haar ontwikkeling, bijvoorbeeld op het gebied van spraak. Dit kind heeft dan baat bij extra individuele aandacht en begeleiding, die ze krijgen van onze gecertificeerde VE pedagogisch medewerkers. In lijn met het VVE-beleid van de gemeente kan het kind kosteloos 8 uur (extra) naar het kinderdagverblijf komen. Uiteraard gaat dit in goed overleg met de ouders.

Kinderdagverblijven Polleke en Bengels zijn erkende VVE-locaties. Meer informatie hierover kun je lezen in het Pedagogisch beleidsplan kinderdagverblijf Jongleren 2020 en Beleid Voorschoolse Educatie 20201(VE) .


© 2017 - 2021 Stichting Jongleren Woensdrecht - Privacy Statement - Ontworpen en ontwikkeld door Buro Hugo