Jongleren Woensdrecht

Eten en ontspannen

Een ontspannen onderbreking tussen de middag komt het leren daarna weer ten goede!

Tussenschoolse opvang LPS-(K)eet en Zo wil dat je kind met plezier overblijft. Dat betekent gezellig met elkaar boterhammen eten en iets drinken. Na het eten en drinken kan je kind zich uitleven door vrij spel binnen en buiten.

Waar?

eten/drinken

sfeer

Overblijfkrachten van (K)eet en Zo spannen zich in om voor je kind een sfeer te creëren die veilig is en vertrouwen geeft; een sfeer waarin je kind zich gerespecteerd en begrepen voelt.

spel

begeleiding

regels

Om het overblijven in een rustige sfeer te laten verlopen, wordt er van je kind verwacht dat hij of zij zich aan de overblijfregels houden. Deze regels komen uit de Kanjermethode en worden tevens toegepast op de school en de buitenschoolse opvang.
Deze regels zijn:

Naast de bovengenoemde uitgangspunten geldt per school een schoolreglement TSO.


© 2017 - 2021 Stichting Jongleren Woensdrecht - Privacy Statement - Ontworpen en ontwikkeld door Buro Hugo